Enerco

Industrirengöring

Industrirengöring Enerco

Enerco har mycket lång erfarenhet och stolta traditioner när det gäller industrirengöring eller industrisanering som många kallar det. Men vi hade aldrig klarat av att växa och utvecklas med framgång om vi inte fokuserat stenhårt på utveckling och innovation i nära samarbete och partnerskap med våra krävande industrikunder.

Med välutbildade och motiverade medarbetare och modern kraftfull maskinpark är vi en komplett leverantör som klarar de mest utmanande insatserna. Både att efter väl genomarbetad plan, utföra förebyggande insatser.

Industrirengöring efter strukturerad utvecklingsplan

Vi driver alltid utvecklingsarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Tillsammans med kund tar vi fram en gemensam utvecklingsplan för leveranserna. I planen dokumenterar vi löpande och följer upp de aktiviteter och utvecklingsinitiativ som bedrivs.

En stor fördel är att vi inom Enerco kan generera synergier mellan mekanisk service och industrirengöring, det ger kunden ett både säkrare och effektivare utförande.

Certifikat


Processvatten

Inom processvatten arbetar vi med all förekommande vattenbehandling. Vi säljer även kemikalier för processvattenindustrin, polymerer samt utför flockningsförsök, doseringar och doserteknik. Här kan du läsa mer om Enercos processvattenverksamhet och våra tjänster.

Värmeväxlarservice

Inom värmeväxlarservice utför vi kemisk rengöring på marknadens samtliga typer och storlekar av värmeväxlare på kylsystem, pannor och kylmaskiner. Vi projekterar, reparerar och bygger om. Vi erbjuder även flödesmätning och kamerainspektioner.

Torrsugning

Inom Enerco finns ett stort antal sugbilar av olika slag och vi har en modern fordonsflotta med allt från traditionella torr- och vakuumsugare och slamsugbilar till avancerade spolcombi-bilar och blåsaggregat. För hantering av grövre material har vi ett stort antal torrsugningsaggregat med slangdimensioner upp till 200 mm, med dessa kan större fraktioner som singel, bark m m sugas upp. Endast storleken på materialet begränsar möjligheterna. Kranarmar monterade på lastbilarna medför rördragning till tak eller andra högre objekt. Vanligt förekommande behov av våra torrsugar är vid vattenskadade trossbottnar, ursugning av vindar m m. Vi förfogar även över blåsaggregat, dessa är utformade som en traditionell torrsug, med undantaget att den även kan blåsa ut material eller tippa i Big-bag säckar. Detta kan komma till stor användning då exempelvis bärlager skall beredas inför gjutningar på svåråtkomliga platser eller då avfallsfraktionen omedelbart måste omhändertagas i säckar.

Spolning och sugning

Inom Enerco finns ett stort antal sug- och spolbilar av olika slag. Även här har vi en modern fordonsflotta med allt från traditionella torr- och vakuumsugare och slamsugbilar till avancerade spolcombi-bilar och blåsaggregat. Inom segmentet spolbilar finns även där en stor variation av modeller inom bolaget. Allt ifrån Spolcombi-bilar, slamsugare, tank-släp samt ADR och syraklassade fordon. Dessa fordon arbetar med varierande spoltryck och vattenmängder, med både kall och i vissa fall varmvatten. Flera av dessa fordon är utrustade för rörledningsinspektioner och rotskärning.

Industrisanering

Vi utför en stor variation av uppdrag inom tjänsteområdet sanering. Med vår moderna maskinpark och med kompetent personal kan vi med korta ledtider påbörja ett uppdrag. Allt från arbetsmiljöriktade insatser med asbestsanering, golvrengöringar och sanitära saneringar till skadereglerande insatser, verksamhetskritiska maskin- och processrengöringar samt framåtriktade förbättringsarbeten och projekt.

 

Se alla våra tjänster nedan

Tjänster