Enerco

Industrirengöring

Industrirengöring Enerco

Enerco har mycket lång erfarenhet och stolta traditioner när det gäller industrirengöring eller industrisanering som många kallar det. Men vi hade aldrig klarat av att växa och utvecklas med framgång om vi inte fokuserat stenhårt på utveckling och innovation i nära samarbete och partnerskap med våra krävande industrikunder.

Med välutbildade och motiverade medarbetare och modern kraftfull maskinpark är vi en komplett leverantör som klarar de mest utmanande insatserna. Både att efter väl genomarbetad plan, utföra förebyggande insatser.

Industrirengöring efter strukturerad utvecklingsplan

Vi driver alltid utvecklingsarbetet framåt på ett strukturerat sätt. Tillsammans med kund tar vi fram en gemensam utvecklingsplan för leveranserna. I planen dokumenterar vi löpande och följer upp de aktiviteter och utvecklingsinitiativ som bedrivs.

En stor fördel är att vi inom Enerco kan generera synergier mellan mekanisk service och industrirengöring, det ger kunden ett både säkrare och effektivare utförande.

Certifikat

Processvatten

Inom processvatten arbetar vi med all förekommande vattenbehandling. Vi säljer även kemikalier för processvattenindustrin, polymerer samt utför flockningsförsök, doseringar och doserteknik. Här kan du läsa mer om Enercos processvattenverksamhet och våra tjänster.

Värmeväxlarservice

Inom värmeväxlarservice utför vi kemisk rengöring på marknadens samtliga typer och storlekar av värmeväxlare på kylsystem, pannor och kylmaskiner. Vi projekterar, reparerar och bygger om. Vi erbjuder även flödesmätning och kamerainspektioner.

 

Tjänster