Enerco

Isblästring

Isblästring – effektiv rengöring utan rester

Som en del av Enercos industrirengöringsverksamhet kan vi sedan 2017 erbjuda rengöring i form av isblästring. Torr-isblästring är en miljövänlig rengöringsmetod där små is-pellets avlägsnar föroreningar från ytan. Isblästring är en effektiv, kraftfull och samtidigt skonsam metod där is-pelletsen blästrar dem nedsmutsade ytan och blir till koldioxid (CO2). Inga saneringsprodukter behöver tas om hand och det underliggande materialet skadas inte.

Isblästring som rengöringsmetod är särskilt lämpad för miljöer och utrustning där rengöring med vatten eller annan media kan medföra störningsrisker, exempelvis vid rengöring av elektriska motorer, PLC-skåp, styr- och reglerutrustning. Isblästring kan användas på alltifrån hårt nedsmutsade ytor som formar och plåtar, till trånga och känsliga utrymmen.  I många fall kan rengöringen utföras under drift och till skillnad från exempelvis sandblästring så lämnar isblästringen inga rester efter sig.

På Enerco tillverkar vi blästringsmediet (torr-isen) själva i en toppmodern anläggning med stor kapacitet.

Fördelar torrisblästring

  • Ingen förberedelse krävs före rengöring
  • Maskiner behöver inte demonteras för rengöring. Pelletsen når enkelt in även i de minsta vrår och springor
  • Minimalt med maskinella driftstopp tack vare snabb och effektiv rengöring med torr is
  • Miljövänlig rengöring utan extra kemikalier eller blästringsmedel
  • Ytor skadas inte
  • Inga rester

Vanliga användningsområden

Isblästring är effektiv rengöring för många typer av områden och branscher. Inom Enerco har vi hjälpt till att rengöra maskiner, delar och ytor hos kunder inom bland annat stål-, livsmedels-, och pappersindustrin. Nedan kan du ta del av en film från vår leverantör Kärcher som visar ett exempel på hur isblästring fungerar i praktiken.

Kontakt

Vill du veta mer om isblästring och hur vi på Enerco kan hjälpa dig?
Tveka inte att kontakta oss!

Kenth Knutsson
Säljare & tekniker
Telefon: 070-416 91 63
E-post: kenth.knutsson@enerco.se

Dominik Borvander
Projektledare
Telefon: 070-330 47 58
E-post: dominik.borvander@enerco.se