Enerco

Ledning & styrelse


Enerco grundades 2015 av Niklas Pettersson och Roger Hydén. Trots att Enerco är ungt som bolag finns mångåriga samarbeten och gedigen branschkunskap i vår historia.

Sedan 2021 har Enerco en extern styrelse med en sammansättning där ledamöternas kompetenser, bakgrund och erfarenheter är tänkta att spegla och stärka koncernens olika verksamheter. Målet med styrelsearbetet är det ska utveckla Enerco på lång sikt och att besluten som fattas i styrelserummet, precis som ute i den dagliga verksamheten, ska fattas ur ett kundnära perspektiv. Styrelsens roll att bidra med en övergripande och långsiktig strategi för koncernen, medan detaljerade och verksamhetsnära beslut alltid fattas i koncernens och verksamheternas ledningsgrupper.

Enercos styrelse

Carl Fürstenbach, ordförande
Partner and Investment Manager, Accent Equity

Oscar Claeson, ledamot
Associate partner, Accent Equity

Johanna Allert, ledamot

Roger Hydén, ledamot
Grundare av Enerco och delägare i Enercokoncernen

Agne Pettersson, ledamot
Tidigare styrelseordförande MVUSAB, MVUSAB

Martin Lyckström, ledamot
Senior Vice President, Demand to Cash Management, Scania

Victoria Scheer, suppleant
Associate, Accent Equity

Niklas Pettersson (suppleant)
Vd och delägare i Enercokoncernen

Hans-Olof Helmersson (föredragande)
CFO, Enerco