Enerco
09
Feb

Enerco förvärvar bolaget NTT med säte i Gällivare

Från och med 9 februari 2024 ingår TotalTech Nordisk Transport Teknik AB, NTT, som ett helägt dotterbolag i Enerco­ koncernen. Förvärvet av NTT sker som en del i Enercos expansion i Norrbotten och regionen kring Gällivare.

Bolaget NTT grundades 2006 och bedriver verksamhet inom industriservice, huvudsakligen inom gruvindustrin. Det har ca 30 anställda och sitt säte i Gällivare. Kärnverksamheten består av fältservice i Malmfälten samt en mekanisk verkstad för tillverkning och bearbetning.

Den lokala NTT-organisationen blir en del av Enercos affärsområde Underhåll & montage och huvudägarna, Mikael Lindgren och Anders Nilsson, kvarstår i ledande position vilket skapar kontinuitet, borgar för stabil tillväxt och bygger för framtiden.

– NTTs lokala närvaro och långa erfarenhet av kundnära leveranser kompletterat med Enercos bredd, kapacitet och leveransförmåga ger oss ett stabilt kunderbjudande i en expansiv och spännande region. Samgåendet är i linje med vår övergripande strategi och i NTT har vi hittat en partner med ett starkt och gott entreprenörskap, säger Enercos VD, Niklas Pettersson.

Niklas Pettersson, VD Enerco
Tel: 070-796 70 50
Mejl: niklas.pettersson@enerco.se

Mikael Lindgren, VD NTT
Tel: 070-314 55 66
Mejl: mikael.lindgren@nttab.se