Enerco
23
Oct

Sunda värderingar ger service i toppklass

Deras fokus är att vara en bra arbetsgivare och lyssna på och anpassa verksamheten efter kundernas behov. Gång efter gång har Enerco visat att en stadig värdegrund är en viktig framgångsfaktor, och industriservicekoncernen fortsätter att växa över hela landet.

När Roger Hydén i slutet av 1990-talet anställde Niklas Pettersson som sommarjobbare var det starten på den framgångsrika resa som 2015 ledde till bildandet av Enerco. Nu är de båda Torsåkersborna företagsledare i en snabbväxande industrikoncern – där en av de främsta framgångsfaktorerna är gemensamma värderingar om kundnytta, arbetsmiljö och företagande.

– Vi jobbar väldigt hårt med våra grundvärderingar och det vi står för har blivit allt viktigare ju större företaget blivit. Att jag och Roger är väldigt olika som personer är också en komponent i vår framgång: vi täcker upp för varandras mindre starka sidor och drar nytta av varandras styrkor. Just att ha respekt för människors olikheter och att kunna balansera storbolagets struktur med snabbfotat entreprenörskap är viktiga grundpelare i Enerco, säger Niklas Pettersson.

”Vi kommer båda från golvet och är väldigt glada över den bakgrunden. Den gör det lättare att förstå utmaningar som vår personal och våra kunder har. Att vi är vana diskutera strategi i styrelserum, men också bekväma vid fikabordet ute i verksamheterna är en styrka och fördel”, säger Roger Hydén och Niklas Pettersson, grundare samt strateg och verksamhetsutvecklare respektive vd på Enerco.

Kundens behov styr

Enerco servar svensk industri med en rad teknik- och underhållstjänster. Verksamheten drivs i affärsområden som speglar kundernas behov: Industrirengöring, Industriell utveckling, Underhåll och montage, Industriella projekt och Verkstäder. Samtidigt som bredden är stor läggs också vikt vid att ha spetskompetens inom varje verksamhetsområde. Det blir logiskt för kunden att nyttja flera affärsområden i stället för att hantera tjänster var för sig.

– Vi brinner verkligen för att stärka industrin. Alla pratar om kunden i centrum, men jag vill tro att vi har tagit det lite längre och vi ger oss verkligen hän för att förstå våra kunders utmaningar, vart de är på väg och hur vi kan bidra. Vi bygger hela vår verksamhet kring hur vi ska kunna göra bästa möjliga nytta för våra kunder, säger Roger Hydén.

– Men trots all kundfokus så får vi aldrig glömma att det är våra medarbetare som gör jobbet. De är det absolut viktigaste vi har, och att vi är en bra arbetsgivare som har rätt personer i rätt kontext gör skillnad, säger Niklas Pettersson.

Fin resa framåt

Redan från start har Enerco varit något av en framgångssaga. Företaget har på kort tid växt intensivt och framtiden ser ljus ut, även om Roger Hydén värjer sig mot ensidigt fokus på tillväxt:

– Pratar man bara tillväxt finns risken att man tappar fotfästet i vardagen, att man bara funderar på vad som ska hända härnäst. Därför har vi en väldigt enkel prioritetsordning: här och nu är prio ett och det vi levererar just nu har aldrig varit viktigare. Fortsätter vi att jobba så, är nyfikna och möjlighetsorienterade och verkligen försöker förstå våra kunder så får vi en väldigt fin resa framåt. Samtidigt ska vi fortsätta vara ödmjuka och aldrig glömma vad som gjort oss framgångsrika, säger Roger Hydén.


Fakta om Enerco

Enerco Group AB bildades 2015 och är en koncern som servar svensk industri med teknik- och underhållstjänster. Man arbetar hela tiden för att hitta smartare och effektivare sätt att hjälpa kunderna att nå högre produktivitet och en framgångsrik grön omställning. Koncernen har omkring 950 medarbetare och kontor på över 22 orter med huvudkontor i Hofors.