Enerco
Andreas Neumann vinnarskalle på Enerco
12
Dec

Ny viktig pilot – Beteende Baserat Säkerhetsarbete (BBS)

Förra veckan startade den viktiga piloten BBS -Beteende Baserat Säkerhetsarbete. Andreas Neumann vår säkerhetscoach och Tobias Andersson, ansvarig för Industrirengöring träffade fyra medarbetare som arbetar på SSAB Borlänge. Upplägget är inriktat på vår personal med fokus på Säkerhet. Dels för att få personalen medveten om risker och hur vi kan förebygga dessa och dels för att medarbetarna som kan verksamheten får chansen att bidra till förbättringar och till ett mer kvalitativt och säkrare arbete. Vi är tacksamma för all feedback som kommit in. BBS togs emot mycket positiv från medarbetarna