Enerco
11
Jan

Avfallshantering

Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi skräddarsyr ditt behov vid omhändertagandet av farligt avfall. Därmed skapar vi ett helhetsgrepp över flödet från processen i din anläggning till mottagaren i moderna ADR-bilar, med ett väl utarbetat dokumentationssystem med full spårbarhet.
Då vi inte har egna mottagningsanläggningar för farligt avfall kan vi vara flexibla som aktör, välja den för tillfället bästa avsättningen för respektive avfallsfraktion och vilken avfallsmottagare som omhändertar restprodukten. Både ur ett miljöperspektiv såväl som ett kostnadsperspektiv är detta en vinst för dig som avfallslämnare.