Enerco
12
Jan

Kamerainspektion

Inspektion med filmutrustning kan utföras i syfte att bedöma status och skick på rörledningar, såsom exempelvis avlopp eller dagvatten. En kamera inspektion ger ett bra underlag för beslut kring vilka åtgärder som skall genomföras.
Kamerainspektionen utförs med hjälp av modern utrustning och resultatet kan följas direkt på bildskärmen. Efter utförd inspektion sammanfattas resultatet i en utförlig rapport och den kompletta dokumentationen från filmningen kan även överlämnas via exempelvis usb-sticka.

Kamerainspektion utförs alltid enligt branschstandard utfrån Sveriges TV-inspektionsföretags (SVTF) handbok T25:2012

Tjänsterna består av:

  • Felsökning
  • Konditionsbesiktning
  • Statusbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Lokalisering