Enerco
19
Aug

Kvalitetssäkring

Industrin idag går allt mer mot ett agilt arbetssätt med korta, iterativa och inkrementella utvecklingscykler. Detta bidrar till ett starkt behov av att kvalitetsarbetet utvecklas i samma takt. Inom området kvalitetssäkring ser vi på Enerco till att våra kunders produkter och tjänster håller vad de lovar, samtidigt som kostnaderna hålls nere. En produkt som släpps ut på marknaden med defekter kommer snabbt att degradera företagets rykte och därmed kosta mycket pengar. Vi ser till att kvalitet genomsyrar projektet – hela vägen från start till slut. Vi kan kvalitet, på riktigt!

Roller
  • Teknisk testare
  • Provningsingenjör
  • Kravställare
  • Testledare
  • Fältkvalitetsledare