Enerco
26
Jan

Mjukvaruutveckling, SCADA, högnivåspråk

Ett SCADA-system är en central del i att kunna hämta in all fakta från sina utrustningar för att kunna utvärdera och styra en hel process/fabrik. Vi är en av få guldcertifierade integratörer i Norden av det Webbaserade SCADA-systemet Ignition som breder ut sig på marknaden just nu. Databashantering och andra högnivåspråk är också något vi normalt jobbar med.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SCADA-lösningar t.ex. Ignition och WinCC
·         Högnivå och databasutveckling.