Enerco
12
Jan

Processvatten

 • Behandlingsmetoder för vatten (innan det används i olika system)
 • Genomgång av kylvattensystem med funktion och problemställningar
 • Tillsyn av fjärrvärmecentraler samt funktionskontroll
 • Belysning av problemen (hur de uppstår)och fördjupningar av korrosion, bakterier och beläggningar
 • Information om Legionella samt bekämpning
 • Säkerhetsdatablad
 • Information om analyser samt praktisk tillämpning
 • Vi säljer polymerer utför flockningsförsök, doseringar och doserteknik / doserutrustningar
 • Tillhandahåller pyranin för infärgning/läcksökning av fjärrvärmesystem
 • Försäljning av massa till avhärdningsfilter samt filter och osmos anläggningar
 • Vi tar vattenprover och analyserar
 • Vi tillhandahåller kemikalier för vattenbehandling/pannkemikalier
 • Systemrengöringar
 • Slamavattning
 • Vakuumindunsting