Enerco
22
Dec

Teknik- & stödtjänster

Vi kan leverera ett antal stödtjänster inom olika områden. Beroende på vad som efterfrågas utförs dessa av olika kompetenser inom våra tjänsteområden.

Våra tjänster består bl.a. av:
·         SHE-utredningar/stöd, (Säkerhet, Hälsa  och Miljö)
·         Chefsstöd
·         Utbildningsinsatser
·         Takttidsmätningar och optimeringsarbeten
·         Samordningstjänster
·         Förstudier och rapportarbeten