Enerco
21
Jan

VA-teknik & rörinfodring

Vi utför rör- och stamrenovering genom ett snabbt ingrepp med modern foderteknik. Metoden utförs utan större påverkan på fastighet-, mark- och boendemiljö. Vårt fokus är kundanpassade lösningar inom ledningsrenovering, så kallad rörinfodring med våra moderna metoder. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi tar uppdrag inom  kommersiella, industriella och privata fastigheter och boendemiljöer.

Ring oss så löser vi dina avloppsproblem! Behöver du komma i kontakt med oss klicka här

Se filmen om vårt ledningsrenoveringssystem – Sacpipe Connection System