Enerco
15
Jan

Specialiseringen av Enerco Mechpart fortsätter

Enerco Mechpart har expanderat kraftigt de senaste åren och har kommit till att omfatta allt fler verksamheter med ofta olika behov och utmaningar.

Enerco Mechpart AB

Under 2018 ställde vi om våra verkstäder till två specialistenheter med egna fokusområden. Enheten i Horndal fokuserar på plåtslageri samt maskinverkstad för stora produkter, stålkonstruktioner och större projekt. I Hofors utvecklade vi skärande bearbetning, renoveringar, hydraulik och avdelningen för specialistsvetsning.
Här följer ett par exempel på verksamheter som fram till nu funnits i Enerco Mechpart AB.

  • Verkstad – tillverkning, skärande bearbetning, renovering, lego etc.
  • Serviceorganisation inom underhåll, reparationer och montage
  • Industriella projekt – projektledning, koncept och ”helhetslösningar”

Som ett led i vårt arbete med specialiseringen tar nu underhåll och montage steget ifrån verkstäderna och blir en egen verksamhet.
Renodlingen syftar till att fokusera varje verksamhetsområde och genom det möjligheten att nå sin fulla potential.   (Förändringen gäller f.o.m. 2019-01-01)
Enerco Mechpart AB
Bolaget renodlas till innefatta våra mekaniska verkstäder i Hofors och Horndal samt hydraulikavdelningen.

  • Verkstadsorganisationen kommer även framåt att se ut som den gör idag med verkstadschefer i Hofors och Horndal.
  • Ny VD, Ludovic Gailleton som sedan sommaren 2018 haft rollen som verkstadschef i Hofors blir nu även vd för det nya renodlade Enerco Mechpart AB.

Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB

Serviceorganisation för mekaniskt underhåll och montage har vuxit med allt fler avtalskunder inom ett växande geografiskt område. Enerco satsar nu vidare för att visa att vi är den industripartnern som våra kunder kan räkna med. Verksamheten organiseras i ett specialiserat underhållsbolag, Enerco Mechpart Underhåll & Montage AB.
Vi fortsätter med det inarbetade konceptet ”Lokalt ledarskap” , där vi har dedikerade kundansvariga för varje nyckelkund. För oss är det viktigt att vara organiserade så att beslut och mandat finns lokalt på orten där vi verkar. Det bidrar till att göra oss till ”det snabbfotade entreprenörsbolaget”.
Nytt inför satsningen 2019 är att Enerco påbörjat arbetet med att bygga upp enheten för resemontage. Enerco har under de två senaste åren genomfört flera större industriella projekt både i Sverige och internationellt. Mer om den satsningen kommer inom kort.
Omstruktureringen innebär inga förändringar gällande kontaktvägar / kontaktpersoner. För den dagliga driften inom våra olika verksamhetsområden tillämpas även framåt samma kontaktvägar som tidigare.
Däremot innebär det en del administrativa skillnader när verksamheterna samlas under två separata bolag.

Är du leverantör och undrar över information gällande fakturering klicka här.