Enerco
25
May

Jubileum 2020: Enerco VA-teknik fick sitt första stora uppdrag

Enerco VA-teknik är en del av Enerco som arbetar med rör- och stamrenoveringar genom modern foderteknik. I maj 2018 fick de sitt första stora uppdrag. Bollnäs Bostäder var uppdragsgivare och insatsen omfattade relining (fodring) av spillvattenledningar och samlingsledningar i ett 60-tal lägenheter, uppdelat på fem huskroppar.

Enis Borovac, som är ansvarig på Enerco VA-teknik och var med och genomförde uppdraget, minns att det var ett spännande men också krävande projekt.
– Det här var vårt första riktigt stora uppdrag och det var en utmaning för oss att jobba med de volymerna. I den här typen av uppdrag är det jätteviktigt att planera varje moment noga och att ha en bra struktur med tydliga tidsplaner, för att de boende ska påverkas så lite som möjligt av arbetet. Vi lyckades genomföra uppdraget i Bollnäs med gott resultat. Det tog omkring 6 månader och kunden var nöjd med vårt arbete, berättar Enis Borovac.

Vill du veta mer om våra tjänster inom VA-teknik? Här finns mer information.