VA-Teknik

A-Teknik (Vatten- och Avloppsteknik) har sitt säte i Hofors och drivs i ett specialiserat dotterbolag.

Vårt fokus är kundanpassade lösningar inom ledningsrenovering, så kallad rörinfodring med vår moderna foderteknik.

Vi tar emot både små och stora uppdrag och verkar i hela Mellansverige.

Se filmen om vårt ledningsrenoveringssystem – Sacpipe Connection System

Tjänster

Copyright 2016 © Enerco Group AB