Enerco
Enerco Näs Verkstäder
19
Dec

Jubileum 2020: Fyra år sedan Enerco förvärvade Näs verkstäder

Den 19 december 2016 förvärvade Enerco bolaget Näs verkstäder i Horndal. Köpet var ett av flera stora förvärv under det året och innefattade både plåtverkstad, maskinverkstad och en verksamhet med ett trettiotal medarbetare.

Under året 2016 växte Enerco kraftigt, bland annat genom ett antal större förvärv. I mars 2016 förvärvade Enerco Bäckströms mekaniska i Hofors och den 19 december blev Näs verkstäder också en del av koncernen. Vid årsskiftet 2016/2017 förvärvades även Tekniskt Industrimontage i Hofors (TIM) för att ytterligare stärka Enercos resurser inom svetsning, skärning, montage, mekanik och reparationer. Det övergripande målet med samtliga förvärv var att fortsätta den långsiktiga vision som Enerco fortfarande strävar mot; att vara en stark och pålitlig partner för svensk industri.
– Förvärvet av Bäckströms, Näs verkstäder och senare även TIM låg helt i linje med vår strategi och det är milstolpar i vår utveckling som har skapat stora möjligheter för oss. Tack vare våra verkstäder kan vi idag hjälpa kunderna på ett ännu bättre sätt och vi kan ta åt oss större projekt där tillverkning är en viktig beståndsdel, säger Niklas Pettersson, vd för Enerco.

Fördubblade kapaciteten på kort tid

I och med de nya förvärven växte Enerco kraftigt under 2016 med både lokaler, maskiner och personal. Arbetet med att integrera de nya verksamheterna har tagit tid, menar Niklas Petersson.
– I och med förvärvet av Bäckströms, Näs och TIM skulle flera verksamheter integreras och få gemensamma system, rutiner och arbetssätt. Det arbetet har tagit tid och har givetvis inneburet en hel del utmaningar. Satsningen har dock tagits väl emot av kunderna och marknaden i stort. Vår verkstadskapacitet och position som partner till industrierna inom tillverkning fördubblades under 2016, vilket gjorde att vi också kunde ta oss an andra typer av uppdrag. Vi har inlett flera lyckade partnerskap tack vare dessa förvärv, säger Niklas Pettersson.

Läs mer

Vill du ta del av fler viktiga nedslag i Enercos historia, finns de samlade här.