Processvatten och värmeväxlarservice

Tjänster Processvatten & Värmeväxlarservice

Kemisk & Mekanisk rengöring
Ombyggnad av befintliga installationer

Vi är behjälpliga vid projektering, reparation och ombyggnad av befintliga värmeväxlare enligt kundens önskemål.

Flödesmätning

Vid kemirengöring så gör vi en flödesmätning för att förvissa oss om att rengöringen får avsedd effekt.

Kamerainspektion/Dokumentation

Vi erbjuder olika typer av kamerainspektion för felsökning och dokumentation.
Bilderna eller videosekvenserna kan lagras på CD-skiva, USB eller skickas med e-post.

Copyright 2016 © Enerco Group AB