Processvatten och värmeväxlarservice

Tjänster Processvatten & Värmeväxlarservice

Kemisk & Mekanisk rengöring
Ombyggnad av befintliga installationer

Vi är behjälpliga vid projektering, reparation och ombyggnad av befintliga värmeväxlare enligt kundens önskemål.

Flödesmätning

Vid kemirengöring så gör vi en flödesmätning för att förvissa oss om att rengöringen får avsedd effekt.

Kamerainspektion/Dokumentation

Vi erbjuder olika typer av kamerainspektion för felsökning och dokumentation.
Bilderna eller videosekvenserna kan lagras på CD-skiva, USB eller skickas med e-post.

Processvatten
 • Behandlingsmetoder för vatten (innan det används i olika system)
 • Genomgång av kylvattensystem med funktion och problemställningar
 • Tillsyn av fjärrvärmecentraler samt funktionskontroll
 • Belysning av problemen (hur de uppstår)och fördjupningar av korrosion, bakterier och beläggningar
 • Information om Legionella samt bekämpning
 • Säkerhetsdatablad
 • Information om analyser samt praktisk tillämpning
 • Vi säljer Polymerer utför flockningsförsök, doseringar och doserteknik / doserutrustningar
 • Tillhandahåller pyranin för infärgning/läcksökning av fjärrvärmesystem
 • Försäljning av massa till avhärdningsfilter samt filter och osmos anläggningar
 • Vi tar vattenprover och analyserar
 • Vi tillhandahåller kemikalier för vattenbehandling/pannkemikalier
 • Systemrengöringar
 • Slamavattning
 • Vakuumindunsting
Copyright 2016 © Enerco Group AB